Gelijktijdig geïntegreerd NT2-onderwijs
Inspiratiedag

Sinds september 2019 is de regelgeving die gelijktijdig geïntegreerd onderwijs in het volwassenenonderwijs mogelijk maakt, van kracht gegaan. Specifiek gaat het om NT2-modules die gedurende maximum de helft van de lestijden van deze NT2-module gelijktijdig gegeven kunnen worden met de module van een andere opleiding. Als voorwaarden wordt in de regelgeving gesteld dat er minimum twee leerkrachten tegelijk voor de klas moeten staan en dat wat door de co-teachers wordt gegeven inhoudelijk op elkaar moet zijn afgestemd. Voor de financiering voor het centrum wordt de som gemaakt van de lestijden van de NT2-module en de andere module samen, ongeacht het feit dat deze lestijden voor een deel gelijktijdig gegeven worden.

Dat co- of teamteaching decretaal mogelijk is gemaakt en sindsdien ook (steeds meer) wordt georganiseerd binnen de centra in het volwassenenonderwijs heeft uiteraard didactische implicaties. Daarom besloot Mee met NT2 om er expliciet aandacht aan te besteden tijdens de inspiratiedag van 15 maart 2023.

Estafett lichtte er de eerste bevindingen van hun onderzoek naar teamteaching toe. Ligo bracht een getuigenis over dit onderzoek binnen een centrum voor basiseducatie.

Verschillende centra stemden erin toe om te filmen tijdens hun lessen. De gemonteerde opnames werden tijdens de inspiratiedag getoond als een vorm van digitale job shadowing. De betrokken leerkrachten lichtten hun ervaringen bovendien live toe:

Silke Annemans, Laura Tirry, Machteld Bergen – NT2 & Basiszorg, CVO Semper

Lieve Cnockkaert, Katrien De Kock – NT2 & Stofzuigen, CVO Antwerpen & CVO Vitant

Mieke Denys, Emeline Delepierre – Nederlands op de telefoon, Ligo regio Brugge-Oostende-Westhoek

Anneleen Willems, Jan Decock – NT2 & Koken, CVO Brussel

CVO Groeipunt lichtte toe waarom ze net van teamteaching zijn afgestapt.

Omwille van de privacy van de gefilmde leerkrachten en cursisten konden we de digitale job shadowing alleen tijdens de inspiratiedag laten zien.
De toelichting van de regelgeving en de verschillende presentaties vind je hieronder.

Voor meer informatie over dit thema kan je terecht bij lies.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen of sarah.bossaert@g-o.be.