Sector 2
Lerend Netwerk

Over Sector 2

Dit VDAB-schakelpakket is bedoeld voor anderstalige cursisten die een beroep willen uitoefenen in de secundaire sector. De focus ligt op elektriciteit, logistiek, horeca, schoonmaak, metaal, bouw en transport, maar ook cursisten met andere technische beroepsaspiraties komen aan hun trekken. Het lesmateriaal is sterk behoeftegericht, met aandacht voor de beroepskeuze, het taalniveau, de interesses en werkpunten van de individuele cursist.

Het gaat om een taakgericht NT2-aanbod waarbij taal, sleutelcompetenties en attitudes opgevolgd worden via permanente evaluatie. Klassikale taken, maatwerkhoeken en begeleid autonoom leren wisselen elkaar af. Van de cursisten wordt gedurende de opleiding gaandeweg meer zelfsturing en zelfredzaamheid verwacht. Om met Sector 2 te kunnen beginnen, moet een cursist het taalniveau 1.1 (Breakthrough, A1) behaald hebben.

De inhoud van de opleiding omvat:

– de modules NT2 1.2 Waystage mondeling + schriftelijk (120 lestijden)
– aangevuld met 3 open modules van telkens 40 lestijden en een open (ICT-)module van 20 lestijden

Ondersteuning bij Sector 2

Ter ondersteuning van de centra organiseren Mee met NT2 en de VDAB 3 keer per jaar een lerend netwerk.

Lerend netwerk Sector 2

Waarom een lerend netwerk?

In een lerend netwerk vormt het delen van expertise een hefboom om de kwaliteit van de opleiding Sector 2 te verbeteren. Het bewaken van de gelijkgerichtheid en het detecteren van knelpunten zijn bijkomende doelstellingen. Deze lerende netwerken hebben dus naast een inhoudelijke focus ook steeds een praktisch-organisatorische focus.

Hoe werkt een lerend netwerk?

Tijdens het lerend netwerk worden ervaringen en kennis gedeeld, wordt kennis verhoogd en geconstrueerd, worden producten en materialen uitgewisseld en bouw je een professioneel netwerk uit met collega’s over de centrummuren heen.

Wat komt er dan precies aan bod in een lerend netwerk?

In een lerend netwerk spelen we zo veel mogelijk in op de noden van de deelnemers. De deelnemers bepalen daarom participatief welke thema’s aan bod komen.


Zin in Mee met NT2 Sector 2?

Aan het lerend netwerk kunnen leerkrachten die het pakket Sector 2 geven, deelnemen. Ook coördinatoren die de opleiding onder hun vleugels krijgen, zijn van harte welkom.

Voor meer info kan je terecht bij els.willems@pov.be