Privacybeleid

Het inter-netten professionaliseringsinitiatief Mee met NT2 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Functionaris gegevensbescherming

De data protection officer (DPO) is te bereiken via dpo@meemetnt2.be.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
De door jou meegedeelde persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

• de administratie van de professionaliseringsinitiatieven aangeboden door Mee met NT2: verwerking van inschrijvingen, versturen van reminders en informatie i.v.m. de professionaliseringsinitiatieven;

• versturen van nieuwsbrieven om je op de hoogte te houden van NT2-activiteiten.

Voor het verkrijgen van je persoonsgegevens wordt gebruik gemaakt van Google Forms. De gegevens worden opgeslagen in Google Spreadsheets.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mee met NT2 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je ze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• voor- en familienaam

• telefoonnummer

• e-mailadres

• naam organisatie/centrum

• functie

Delen van persoonsgegevens met derden
Mee met NT2 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als het nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Mee met NT2. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar  info@meemetnt2.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Bescherming van persoonsgegevens
Mee met NT2 neemt de bescherming van je gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  info@meemetnt2.be.

Mocht je het niet eens zijn met hoe we je verzoek behandelen, dan kun je je richten tot de gegevensbeschermingsautoriteit. Daar kan desnoods ook een klacht worden ingediend.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mee met NT2 gebruikt de cookie_notice_accepted. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.