Trajectbegeleiding
Lerend netwerk

Trajectbegeleiding biedt cursisten mogelijkheden om met meer kans op succes hun leertraject te doorlopen en is een belangrijke schakel in de werking van het volwassenenonderwijs. Een centrum onderneemt tijdens de verschillende stappen van een traject (toestroom, instroom, doorstroom en uitstroom) acties om enerzijds de invloed van belemmerende factoren weg te werken of te verminderen en anderzijds de invloed van stimulerende factoren te versterken.

In een Lerend netwerk vormt het delen van expertise een hefboom naar een vernieuwde kijk op cursistenbegeleiding. De deelnemers bepalen de thema’s die aan bod komen.

Per schooljaar worden er drie sessies georganiseerd. Ze worden aangekondigd via de mailinglijst Lerend netwerk Trajectbegeleiding. Je kan je per sessie op voorhand inschrijven.

Voor meer info kan je terecht bij lies.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen en sarah.bossaert@g-o.be.

Iedereen trajectbegeleider!?

Is het zorgcontinuüm ook van tel in het volwassenenonderwijs?

 
27/11/2023 | 13u-16u | online

VOLZET

Uitstroom van cursisten

We focussen op de fase waarin cursisten de opleiding NT2 (al dan niet succesvol) beëindigen.

07/02/2024 | 9u30-12u30 | online

VOLZET

1. Organisatie NT2 test (uitwisseling)
2. Participatietraject (uitwisseling)
3. Erasmus+ project ‘Taalarena’

Locatie: CVO Cursa (Genk)

14/05/2024 | 13u30-16u30

Mailinglijst
Lerend netwerk Trajectbegeleiding