VerkoopsTALENt
Lerend Netwerk

Centra voor Volwassenenonderwijs organiseren op verzoek van VDAB sinds 2022 de vooropleiding VerkoopsTALENt.

Over VerkoopsTALENt

Deze opleiding bereidt anderstalige cursisten voor op een opleiding in de verkoopsector. In deze vooropleiding ligt de nadruk op het verwerven van het Nederlands waarbij de retail als centraal thema wordt gebruikt. De vooropleiding mikt op taalleren in de werkcontext. Cursisten krijgen de kans om talige competenties toe te passen in een concrete werksituatie en krijgen een breed en accuraat beeld van een job in de verkoop. Het effect van een authentieke werkcontext kan een enorme boost betekenen voor het taalverwervingsproces en de motivatie van de cursist. De cursist ondervindt de taalnoden aan den lijve, de zelfredzaamheid wordt verhoogd, assertiviteit en durf worden in een veilige omgeving geoefend. Ook de communicatie verbetert en de cursisten leren omgaan met tussentaal en dialect.

Enkel centra voor volwassenenonderwijs die een samenwerkingsovereenkomst hebben met de VDAB kunnen deze opleiding aanbieden. De toeleiding – inclusief intake en oriëntatie van de cursisten – ligt in handen van de VDAB. VerkoopsTALENt is bedoeld voor werkzoekende cursisten die taalniveau 1.1 behaalden. Cursisten die het taalniveau 2.2 al behaalden, kunnen onmiddellijk een beroepsopleiding aanvatten (eventueel met verdere taalondersteuning).

De inhoud van de vooropleiding omvat:

– de modules NT2 1.2 Waystage mondeling + schriftelijk (120 lestijden)
– aangevuld met 2 open modules van telkens 60 lestijden

Ondersteuning bij VerkoopsTALENt

Centra die de vooropleiding aanbieden, kunnen in de overgangsfase van het pakket van VDAB naar onderwijs een beroep doen op ondersteuning.

Tijdens het eerste jaar voorziet de VDAB in ondersteuning van maximaal drie dagen voor de leraar. De ondersteuning kan bestaan uit:
praktische organisatie, contacten met de werkgever, opvolging van sleutelcompetenties, inschatten van de aanleg voor vaktechnische competenties, opvolging van de randvoorwaarden om in de verkoop te werken, …

Voor meer info kan je terecht bij je regionale contactpersoon van de VDAB.

Mee met NT2 nodigt de centra 2 tot 3 keer per schooljaar uit voor een lerend netwerk.


Lerend netwerk VerkoopsTALENt

Waarom een lerend netwerk?

In een lerend netwerk vormt het delen van expertise een hefboom om de kwaliteit van de opleiding VerkoopsTALENt te verbeteren. Het bewaken van de gelijkgerichtheid en het detecteren van knelpunten zijn bijkomende doelstellingen die specifiek toegevoegd worden voor de opleidingen in een beroepscontext op basis van een samenwerkingsovereenkomst met VDAB. Daartoe is er op de lerende netwerken telkens een VDAB-medewerker aanwezig die de vooropleiding goed kent. Deze lerende netwerken hebben dus naast een inhoudelijke focus ook steeds een praktisch/organisatorische focus.

Hoe werkt een lerend netwerk?

Tijdens het lerend netwerk worden ervaringen en kennis gedeeld, wordt kennis verhoogd en geconstrueerd, worden producten en materialen uitgewisseld en bouw je een professioneel netwerk uit met collega’s over de centrummuren heen.

Wat komt er dan precies aan bod in een lerend netwerk?

In een lerend netwerk spelen we zo veel mogelijk in op de noden van de deelnemers. De deelnemers bepalen dan ook participatief welke thema’s aan bod komen.


Zin in Mee met NT2 VerkoopsTALENT?

Aan het lerend netwerk kunnen leerkrachten NT2, wiskunde, ICT en werkplekleren die de vooropleiding geven, deelnemen. Ook coördinatoren die de opleiding onder hun vleugels krijgen, zijn van harte welkom.


Voor meer info kan je terecht bij sarah.bossaert@g-o.be.