Verlengde trajecten
Lerend netwerk

Centra voor Volwassenenonderwijs organiseren verlengde trajecten voor traaglerende cursisten in alle richtgraden van de opleiding Nederlands tweede taal (NT2). De verlengde trajecten kaderen in een flexibilisering van het NT2-aanbod. Het aanbod moest behoeftedekkend worden, niet enkel in de zin van voldoende aanbod, maar ook een aanbod dat inhoudelijk en kwalitatief voldoende tegemoetkomt aan de verschillende leervragen.

Voor de doelgroep van traaglerende cursisten is voorzien in de mogelijkheid om het aantal lestijden op te trekken (verlengde trajecten). De verlengde trajecten vormen de leeromgeving om flexibel werken toe te laten en/of om te werken aan competenties die nodig zijn om in de realiteit zelfredzaam te zijn.

Mee met NT2 nodigt de centra 2 tot 3 keer per schooljaar uit voor een lerend netwerk.

Waarom een lerend netwerk?

In een lerend netwerk vormt het delen van expertise een hefboom om de kwaliteit van de verlengde trajecten te verbeteren.

Hoe werkt een lerend netwerk?

Tijdens het lerend netwerk worden ervaringen en kennis gedeeld, wordt kennis verhoogd en geconstrueerd, worden producten en materialen uitgewisseld en bouw je een professioneel netwerk uit met collega’s over de centrummuren heen.

Wat komt er dan precies aan bod in een lerend netwerk?

In een lerend netwerk spelen we zo veel mogelijk in op de noden van de deelnemers. De deelnemers bepalen dan ook participatief welke thema’s aan bod komen, welke doelen of eindproducten ze willen realiseren.

Zin in Mee met NT2 Verlengde trajecten?

Aan het lerend netwerk kunnen zowel leerkrachten uit Centra voor Basiseducatie als uit CVO die een verlengd traject geven, deelnemen. Ook NT2-coördinatoren die de opleiding onder hun vleugels krijgen, zijn van harte welkom.

Wil je de aankondigingen over dit lerend netwerk ontvangen, meldt je dan aan op de mailinglijst van het lerend netwerk verlengde trajecten.

Voor meer info kan je terecht bij els.willems@pov.be.


Leerhindernissen voor de NT2-leerder verlengd traject
 

20/11/2023 | 13u30-16u30 | online

VOLZET

VUT-model + uitwisselen over leerhindernissen
 

27/02/2024 | 13u30-16u30 | online

VOLZET

Impact van de NT2-test

 

23/05/2024 | 13u30-16u30 | online

Mailinglijst
Lerend netwerk
Verlengde trajecten