Verlengde trajecten
Lerend netwerk

Centra voor Volwassenenonderwijs organiseren verlengde trajecten  voor traaglerende cursisten in alle richtgraden van de opleiding Nederlands tweede taal (NT2). De verlengde trajecten kaderen in een flexibilisering van het NT2-aanbod. Het aanbod moest behoeftedekkend worden, niet enkel in de zin van voldoende aanbod, maar ook een aanbod dat inhoudelijk en kwalitatief voldoende tegemoetkomt aan de verschillende leervragen.

Voor de doelgroep van traaglerende cursisten  is voorzien in de mogelijkheid om het aantal lestijden op te trekken (verlengde trajecten). De verlengde trajecten vormen de leeromgeving om flexibel  werken toe te laten en/of om te werken aan competenties die nodig zijn om in de realiteit zelfredzaam  te zijn.

Mee met NT2 nodigt de centra 2 tot 3 keer per schooljaar uit voor een  lerend netwerk.

Waarom een lerend netwerk?

In een lerend netwerk vormt het delen van expertise een hefboom om de kwaliteit van de verlengde trajecten te verbeteren.

Hoe werkt een lerend netwerk?

Tijdens het lerend netwerk worden ervaringen en kennis gedeeld, wordt kennis verhoogd en geconstrueerd, worden producten en materialen uitgewisseld en bouw je een professioneel netwerk uit met collega’s over de centrummuren heen.

Wat komt er dan precies aan bod in een lerend netwerk?

In een lerend netwerk spelen we zo veel mogelijk in op de noden van de deelnemers. De deelnemers bepalen dan ook participatief welke thema’s aan bod komen, welke doelen of eindproducten ze willen realiseren.

Zin in Mee met NT2 Verlengde trajecten?

Aan het lerend netwerk kunnen zowel leerkrachten uit Centra voor Basiseducatie als uit CVO die een verlengd traject geven, deelnemen. Ook NT2-coördinatoren die de opleiding onder hun vleugels krijgen, zijn van harte welkom.

Voor meer info kan je terecht bij  els.willems@pov.be.

X

15/11/2022 | 9u30-12u30 | onlineX

17/03/2023 | 13u-16u | CVO
X

31/05/2023 | 9u30-12u30 | online

Mailinglijst
Lerend netwerk Trajectbegeleiding