Zorg: VOSPA
Werkgroep

De VOSPA – Voortraject Social Profit voor Anderstaligen – is een cursus die ontwikkeld is door de VDAB. Hij richt zich op anderstaligen met interesse voor een job in de zorg sector. De cursus bestaat uit een luik NT2, Social Profit en rekenen. Hij bereidt de cursisten voor op een vervolgopleiding Zorgkunde, Begeleiding in de kinderopvang, Jeugd- en gehandicaptenzorg of Verpleegkunde. Het gaat om een voltijdse opleiding van 20 weken.

Vanaf januari 2024 hevelt de VDAB deze cursus over naar de centra voor volwassenenonderwijs. In de aanloop daarnaartoe wordt de overheveling voorbereid door de centra die in een eerste fase een erkenning hebben gekregen om de cursus in te richten. De cursus wordt vertaald naar de context van het volwassenenonderwijs: het les- en evaluatiemateriaal van de VDAB wordt gekoppeld aan leerplandoelstellingen en ondergebracht in modules.

Voor meer informatie kan je terecht bij lies.declerck@katholiekonderwijs.vlaanderen